Lan Đại Hồ Điệp

Những cây Lan Hồ Điệp thuộc dạng kỳ cựu đuợc trồng lâu năm với thân khoẻ, lá to sẽ cho ra những bông hoa Hồ Điệp với đường kính lớn hơn so với bình thường